Правила

1. авторски права - дефинирани се со лиценцата на Creative commons. Накусо (види ја целата лиценца) дозволено е: преземање, дистрибуција и изведба на текстови или нивна преработка под следниве услови:
  • да ме информираш за преземањето
  • да ме споменеш како автор (под мојот псевдоним .аНТИ)
  • да не заработуваш на делото
  • ако преработиш да ја задржиш истава лиценца при редистрибуција (мораш да разјасниш каква е лиценцата)
  • за дополнителни прашања пиши ми на antipunkt(at)gmail.com
2. коментирање - дозволени се секакви коментари: во интерес на дискусиите и поради почит кон читателите те молам да се воздржиш од непотребно навредливи коментари, како и коментари што се надвор од темата.

Неколку дополнителни забелешки за коментирањето:
  • те молам да не пишуваш предолги коментари (подолги од коментираниот пост) - кусо и јасно: доволно за да бидеш разбран/a
  • доколку сметам дека е потребно, го задржувам правото да бришам коментари без претходно предупредување
3. правила - го задржувам и правото да ги менувам овие правила во кој и да е момент, без претходно да најавам.

No comments:

Post a Comment