Линеарни безредија (2003)

Антески, Ивица
Линеарни безредија/Ивица Анти-ски.
- Скопје: Темплум, 2003. - 71 стр.; 18 см (Поезија)

ISBN 9989-902-28-3
COBISS.MK  - ID 51988490


Толку многу те немам...

толку многу те немам што
би можел да те бакнувам и без
најмало движење знаеш ли
дека би можел и без допир да
те милувам толку многу те
немам непостоечка што
би можел знаеш ли
и без здив да ти шепотам и без
говор да ти ги читам
песните за лу од аполинер
што толку многу ги сакаше тогаш
кога те немав помниш ли
непостоечка кога бевме заедно

толку многу те немам совршена
моја што би можел да се
изгубам во твојата убавина непостоечка
би можел дури и да ти ги
нацртам непостоечките екстремитети
непостоечките колкови стомачето
толку многу те немам

No comments:

Post a Comment