06 March 2010

Танго

врати ми го тоа срце
што затреперува како
стампедо да ти поминува
преку телото тие нежни
чекори прст преку прст
како да го премеруваме
пречникот на планетата
во точката каде што дланката
ти се потпира на мојата
во точката каде што градите ти
дишат со мојот воздух во која
телото ти се движи со моите движења
врати ми ја таа неостварена прегратка
додека телото ти ја одложува храброста
со секој следен чекор што се топи
под остриот звук на допирите
Ивица Антески