12 October 2017

Моја многу драга мала Лу...

Моја многу драга мала Лу ја те сакам
Моја драга мала растреперена ѕвездо јас те сакам
Тело извонредно прекршливо јас те сакам
Сексу што се стегаш како оревокршачка јас те сакам
Лева дојко толку розова толку дрска јас те сакам
Десна пупко со боја на шампањско јас те сакам
Десна пупко со боја на шампањско јас те сакам
Лева пупко што прилегаш на издаденоста врз челото на малото теле штотуку родено јас те сакам
Усни на сексотпремногу развиени од твоите чести допири јас ве сакам
Заднику прекрасно подвижен што се отфрлаш мошне наназад јас те сакам
Папоку сличен на шуплива и темна месечина јас те сакам
Грмушко светла како шума зиме јас те сакам
Мишки мовести како лебед кој штотуку се испилил јас ве сакам
Заокругленост на рамената прекрасно чиста јас те сакам
Бедро со линија исто толку естетска како што е столб од некој антички храм јас те сакам
Уши извиткани како мали мексикански украси јас ве сакам
Косо потопена во крвта на љубовта јас те сакам
Нозе умни нозе што се затегнувате јас ве сакам
Слабини јавачки слабини моќни јас ве сакам
половино што никогаш не си го запознала корсетот половино вита јас те сакам
Плеќи прекрасно градени што сте се веднеле заради мене јас ве сакам
Уста о мое задоволство о мој нектару јас те сакам
Погледу единствен погледу-ѕвездо јас те сакам
Раце чии движења ги обожавам јас ве сакам
Носу особено благороден јас те сакам
Оду разбрануван и игрив јас те сакам
О мала Лу јас те сакам те сакам те сакам
Гијом Аполинер