04 December 2018

... непотизам и корупција

Ако размислиш подобро скоро сите проблеми што ги има во државава може да се сведат на непотизам и корупција. Загадувањето, лошата економска состојба, прислушкувањето, национализмот... сите тие постојат поради нефункционирање на институциите кои се задолжени да ги решаваат овие проблеми... а институциите не функционираат добро поради тоа што некој не сака да функционираат - а тој некој има финансиска или друга корист од тоа.