16 February 2012

...затвореникот...

додека администрацијата
смислува нова хуманост
класниот терорист во ќелијата
пронаоѓа генијални
одговори за просечни прашања
адвокатот носи чевли
од нуклеарен отпад во неговиот
лаптоп се складира
генетскиот запис фајл
по фајл полицаецот
го запира тој од
актовката вади пиштол
господине ќе ве застрелам
минувачите во паника
се фрлаат во воздухот
во метежот утрото
пука а ѕвездата паѓа
како метеор
тоа не е петокрака
тоа е личната исправа
биометриската аура на
граѓанинот господине
запрете го внатрешниот
дијалог јас немам
претензии на поинаква
живеачка вели инспекторот
додека неговата жена
му станува лична секретарка
на затворениот терорист
Ивица Антески

No comments:

Post a Comment