06 April 2018

Да го промени животот... со поезија

Тој ја изгуби надежта во поезијата зашто не можеше со нејзина помош, како што горливо посакуваше, да го промени животот, и дојде до заклучокот дека не успеал, но за нас Артур Рембо успеа да го преобрази овој свет, да открие нов свет во областите на духот и зборот.

- Жорж-Емануел Клансје
за поезијата и животот на Артур Рембо

No comments:

Post a Comment