22 September 2015

Опивајте се

Треба секогаш да се биде пијан. Се е тука: тоа е единственото прашање. За да не го чувствувате страшниот товар на Времето што ви ги крши плеќите и ве свиткува кон земјата, треба да се опивате без престан.
Но со што? Со виното, со поезијата или со добродетелта, според вашата волја. Но опивајте се.
А ако некогаш, на скалите од секоја палата, врз зелената трева на некој ендек, во тажната осаменост на вашата соба, се разбудите, откако пијанството се намалило или исчезнало, прашајте го ветрот, бранот, ѕвездата, птицата, часовникот, сето она што брза, сето она што јачи, сето она што кружи, сето она што пее, сето она што зборува, прашајте го колку е часот; и ветрот, бранот, ѕвездата, птицата, часовникот ќе ви одговорат: „Време е да се опијаните! За да не бидете робови измачувани од Времето, опивајте се; опивајте се без престан! Со виното, со поезијата или со добродетелта, според ваша волја.“
Шарл Бодлер

No comments:

Post a Comment