25 May 2011

Тие комуњари...

„Се создава еден вештачки култ на негирање, кој што треба да докаже на младите дека тие комуњари, тие луѓе, тој систем биле тотална пропаст, нормално од аспект на нашите демократски потреби. Нема за тоа време и за тој систем ниедна позитивна оценка, но за многу важни државни интереси мислам дека историчарите еден ден ќе изречат поинакви оценки“ ~ Васил Тупурковски (25 мај беше ден на младоста на една генерација граѓани)

1 comment:

  1. Во Македонија во рамките на СФРЈ е вршено тортура врз 50 000 граѓани, нели е тоа систем на тотална пропаст од аспект на демократските потреби на тие тероризирани 50 000 граѓани?

    ReplyDelete