23 May 2011

Најголемите научници не се верници

„Бидејќи постои закон каков што е гравитацијата, универзумот може и се создава себеси од ништо. Спонтаната креација е причината што постои нешто, а не ништо, зошто постои универзумот, зошто ние постоиме. Не е неопходно да се повикуваме на Господ за да ја објасниме шемата и начинот на кој универзумот функционира“ - Стивен Хокинг
Ова е всушност одговор на неколку дебати што ги имав деновиве со повеќе луѓе. Најголемите научници не се верници, да не се лажеме - само погрешно се толкуваат нивните изјави. За повеќе читање го препорачувам текстот „Stephen Hawking says universe not created by God“.

No comments:

Post a Comment